یادتونه گفتم یه پرستار طرحی نمکی اومده بیمارستانمون که موقع نوار قلب گرفتن به دختره گفت چیکار کردی انقدر سینه هات خوشگلن ؟! 

یه متخصص داخلی بی شعور داریم که امروز خیلی باهاش بد حرف زد ، بیچاره گریه کرد و رفت بیرون .

ادم بی شخصیتیه ، کلا بی شعوره .

فک نکنید کار اشتباهی انجام داده بود ! نه !