من همیشه از اون دسته از ادمایی بودم که افراد کم و خاصی از من خوششون میاد ، اونم چون خاله زنک نیستم و منطقیم و حرفمو رک میزنم .

از این دسته ی اندک ، هشتاد درصدش آقا هستن ! 

دیگه اینکه به تخمم هم نیس و کار خودمو میکنم .