۱.از موقعی که پست مونا رو گذاشتم ، با هر کسی آشنا شدم اسمش مونا بود .

فقط یه نفرشون رو خیلی دوس داشتم ، فیک نبود . خودش بود .

از چهارتاشون دو تاشون شمالی بودن .

۲.جیم جیم هی دستشو میذاشت رو گردنش ، موهاشو باز میذاشت ، یهو لو رفت :)) دیدیم کلی گردنش کبوده . 

بهش میگم گردنت چی شده ؟! اون یکی دوستمون میگه غیر  از اینکه خورده به مبل چی میتونه باشه  ؟! بیخیال عامو  :)))

جالب اینجاس هیراد هم گردنش کبود بود ولی ابایی نداشت :)) 

فک کنم خونه نمیره :)) 

گردنتون نخوره به مبل ؛ وگرنه به گای عظما توسط دوستاتون میرید :))

۳.شبیه بیل می مونی ، شبیه بیل می مونی عامو ، ینی اگه دخترو هم بخوادو من نَمذارم .