عاقا من نمیفهمم این زیراب زنی چیه که همتون تعجیل میکنید درش ؟! 

چیه واقعا ؟! بعضیا یه جوری زیراب میزنن انگار جرشون دادیم پولشو ندادیم !! 

داداچ چشمات نمیتونه ببینه ما رو ؟! خب ببند ! کور شو !

نمیدونم واقعا باید چیکار کنم . عاقا من هرکاری میکنم توی چشمم .

موهامو میذارم بیرون توی چشمم .

ارایش میکنم توی چشمم .

نمیکنم توی چشمم .

خوش اخلاقم توی چشمم .

سگ میشم توی چشمم .

حال میگیرم توی چشمم .

نمیگیرم توی چشمم .

دیگه از این به بعد باید ننه هرکسی که زر میزنه رو بگام :/