شنیدم جمع کثیریتون ازمون استخدامی قبول شدید تباها :))

عامو چند برابر ظرفیت میگیرن ، موقع مصاحبه میندازن .

لذا دل نبندید و برای مصاحبه قوی باشید .


پ.ن:

عامو ف. الف اومده بود درصداشو نشونم داد و با هم کلی حساب و کتاب کردیم و خیلی از درصداش غلط دراومده بود !

مثلا یه درسی رو هشت نه تا درست زده بود سه تا نزده بود درصدش شده بود چهل درصد :/ 

برای دوستاش هم چنین اشتباه مشابهی اتفاق افتاده بود .