کاش موهام بلند بود میتونستم یه مدلی چیزی به موهام بدم :(