انقدری که من لذت میبرم از حسادت بقیه به خودم ، از خوردن پیتزا با سس سیر لذت نمیبرم :))