من همونیم که وقتی با ذوق و با روی خوش میری و سلام علیک میکنی همه سنگین و سرد جوابتو میدن :/ خیلی عنید تخمیا :(