تا حالا روز تولدتون بهتون خبر عقد کراشتون رو بهتون دادن شوکه بشید ؟! 

:(