بوی پوشال کولر توی خونتون پیچیده ؟! باد خنک و خشک اسپیلت چی ؟! 

تابستون رو با دونه دونه سلولای پوستتون حس میکنید یا آفتاب بیشتر ما رو بگاد ؟! :)))

من برای شفای همه ی مریض های جسمی و روحی دعا میکنم حالشون بهتر شه .

شب های عید بیشتر کیس خودکشی میاد . 

دعا میکنم حال دل همه مون خوب باشه :)