یه استاد داشتیم ، استاد قاضی .

بحث دوست داشتن بود ، گفتم من هم یکیو دوس دارم هم روی دو نفر کراش دارم .

گفت نه دیگه تو بیخود میکنی ، تو باید فقط یکیو دوست داشته باشی .

:) 

بهترین استاد من بود :)