داشتم به لویی میگفتم فلان بازیگر مرد چقدر خوشگله .

گفت نباید به مردا بگی خوشگل .

گفتم چراااا خب خوشگله :)) 

(میدونستم منظورش چیه ولی خب ترجیحم این بود خودمو بزنم به خنگی)

گفت نه وقتی به یه اقا میگی خوشگل یعنی داری بهش فحش میدی .

گفتم واااااا ینی چی ! 

دیگه لوث شد و فهمید دارم خودمو میزنم به خنگی یه لبخند زد و بیخیال قضیه شد :))