از وبلاگ خسته شدم . 

از این رایتینگ کردن های بی مورد .

دلم یکم کرم ریختن ، یکم شیطنت میخواد ! 

دلم تعلق نمیخواد ، لویی نمیخواد ، دوس دارم مثل یه نسیمی که داره رد میشه نامعلوم نامشخص ناشناس باشم .

میدونی زن هایی مثل من جامعه رو خراب میکنن ! 

زن هایی که با لوندی های بی موقع و بی دلیل ولی آگاهانه بلدن چطوری دل ببرن .

همینقدر اشتباه و لذت بخش !