حرف زدن باعث میشه فضای باز ذهن افزایش پیدا کنه . اون چیزی که توی دلتون مونده رو بگید . 

من میخوام بگم که اطرافم رو درک نمیکنم :( محیط اطرافمو نمیفهمم :( 

ارتباط ادم ها رو نمیفهمم :( 

از بس توی لفافه س :/ چرا هیچکس صادق  و رک و پوست کنده رفتار نمیکنه ؟!