اینکه دوست دارم از خودم بگم برمیگرده به اینکه خودشیفتم :)) واینکه دلم میخواد یکم از خودم تعریف کنم .

من آدم پایبندی هستم ، یعنی متعهدم ! حتی اگر اون رابطه تهش هیچی نباشه و هیچ تعهدی در میان نباشه .

مثل من باشید .