من به شخصه خودم عاشق دوس پسر جیم جیم شدم :))

اصلا من عاشق پسرایی هستم که مکانیک میخونن :))

یا آی تی :| 

در هر صورت از پسرای مهندسی خوشم میاد اگه همشون مثل هیراد مخ باشن :))

عاشق اون موهای خوشگل فر فریش شدم .

کلا جیم از پسرای بور خیلی خوشش میاد و متقابلا  اون پسرای بور هم از چشمای درشت مشکی جیم خوششون میاد .

مثه گاو نصف صورتش چشمه :/ 

هشتگ حسادت .