شاید هشت راست میگه . شاید واقعا من تعادل روان ندارم .

میخوام این کارو بکنم گرجه عقل سلیمم میگه این کار اشتباهه و با شکست صد در صد مواجه میشه .

و میدونم که کار درستی نیست .

با این حال این کارو سعی میکنم نکنم و خودمو اقناع کنم به عهده ی یه واسطه بذارم .

امیدوارم مراحل کار به قدر لازم نامحسوس باشه و به سرانجامی که میخوام برسه .


پ.ن:


تمام این بی ثباتی های خلقی رو مدیون این هوا هستم :(

لامصب هوا هوای فسق و فجوره :(