دیگه دیدیم تام تام رو هم فیلتر کردن ، سریعا اسکایپ از اون ته ذهنم دست تکون داد و گفت من من .

نصبش کردیم و داشتیم ویس کال میدادیم که هشت گفت وب بده ببینیم کیفیتش چطوره .

وب دادیم و دیدیم واو از نظر کیفیتی فوق العاس .

کیفیت ویس کالش هم بسیار مورد پسند بود . جوری صدای هشت ، مکان هشت استریو بود که سرشو میخاروند من متوجه میشدم میگفتم خش خش نکن :/ 

گفت ببخشید سرمو خاروندم :○ 

یکم همدیگه رو ملاقات کردیم و من لباسامو نشونش دادم :))

داشتیم در مورد عمل های زیبایی صحبت میکردیم و گفت با چسب بینی چقدر ژیگولی و بانمک میشی . یکم از کلاس زبانش گفت و اینکه چقدر استادشون شیطونه و جیگوله .

و بحث کشیده بود به جمله ی "اون خودش صاحب داره" و من متنفرم از این جمله .

اه چقدر خاله زنکانه شده پستام :/ از بیکاریه ها :/ چقدرم من میخونم برای تخصص -_- 

خلاصه امشب اون میاد پیش من ، من نمیرم پیششون :/