امروز میخواستیم ویدئوکال اپلیکیشن جدیدمون رو امتحان کنیم من رفتم به خودم رسیدم و لباس پوشیدم در عرض ده دقیقه سریع حاضر شدم ، دیدم هشت نیومده روی وب . بهش گفتم چرا نمیای منم میخوام تصویرتو ببینم خوب هست یا نه .

میگه نه من بهم ریختم .

میگم بذار ببینمت خب بابا من همه جوره تو رو دیدم .

یهو میاد روی وب ، میبینم چقدر خوب و مرتبه . دستشو میکشه توی موهاش و سریع مرتب میشن .

بهش میگم تو مرتب بودن و نبودنت یکیه ، کلا خوبی ! 

کصافت همینجوریه یه سلفی هم بخواد بگیره فرت دکمه رو میزنه و تامام ، حالا من تا جد و اباد دوربین گوشیمو به فحش نکشم و نزدیکانشو نبرم زیر سوال که چرا زاویه خوب نیس من خوب نمیفتم ، درست نمیشه .