یه سندی رو شده از موجودی حساب سلطان شکر .

مبارکشون باشه ! 

ولی کاش یه سری به اورژانس بیمارستان هم بزنن که مادری که پاش احتیاج به آتل گرفتن داره و خرجش بیست سی تومن بیشتر نیس با یه ماتم عظیمی ازم پرسید حالا میشه نگیرم ؟ جوری نیس تخفیف بدن ؟ 

آخرشم نگرفت و رفت .

از این موارد زیادن .

مردم ما هم می بایست مثل مردم عربستان ... . 

هیچی . خدا عاقبت هممونو بخیر کنه .

اینجا جای زندگی نیست .