اقایون همیشه توانایی برقراری رابطه رو دارن ؟! 

مثلا داره کتاب میخونه ، یا از سر کار اومده ، هر موقعیتی .

دو سه مورد هست که میدونم در این موقعیت ها سراغ رابطه نمیاد .

ممنون میشم تئوریتونو در اختیارم نذارید و از تجاربتون بگید .
*بچه ها منظورم سرد و یا گرم بودنش نیست . از موقعیت هایی هم که میدونم راغب نیست مطلعم . اگر برم و معاشقه رو شروع کنم (هر جا و هر موقعیتی : مطالعه کتاب ، موقع اشپزی ، فیلم دیدن ،...)  به رابطه ختم میشه ؟