دیشب حالم خیلی بد بود ، اثراتش هنوز توی وجودم هست .

عصبی شدم حالم بده .

دلم میخواد روح و روانم ارامش داشته باشه و استراحت کنم .

هشت نباشه و با خیال راحت بخوابم .

هشت دست و پا گیرس ! ینی وقتی هست توقع داره کنارش باشی . توقعش بی جا نیست ها ولی خب زمان هایی پیداش میشه که داری از خستگی میمیری و میخوای بخوابی .

الان میگه من شدم داروی خواب اور واسه تو هروقت میام خوابت میاد .

با یه حالتی هم لب و لوشه شو جمع میکنه که انگار تاثیری داره :)) خوابم میاد دیگه نچسب .