به نظرم بدبخت ترین ادما (خودمو میگم) اونایین که به یک زبان و گویش و لهجه حرف میزنن ولی حرف همو نمیفهمن ! 

هر دوشونم دارن یه چیزی میگنا ، ولی نمیفهمن طرف مقابلشون چی میگه .

من به این درد مبتلام . به این درد که حرف میزنم ولی درد اصلیمو نمیگم و ینی گله نمیکنم که فلانی تو فلان کارو کردی من ناراحت شدم به جاش میگم من اشتباه کردم که اولویت اولم تو بودی . بعد اونم از هزار تا کاری که کرده و فک میکنه من منظورم اوناس (که نیس) میچسبه به اون چیزی که از نظرم بی ارزش ترینه .

کلام به واسطه ی زبان اصلی ترین و رایج ترین راه ارتباطی انسانه . و چه دردی میکشم من !