یه چالش بر و بکس اختراعیدن به اسم "اسم" ! بعله ! چهار پنج نفرم بیشتر نیستیم ! 

قشنگ چهار تا مشنگ دور هم جمع شدیم کلونی تشکیل دادیم :/

چالش به این صورت که شما میری به دوس پسرت میگی اسم واقعی من "سکینه" س . یا پسرا میرن میگن اسم واقعی من اصغره :/

واسه ایناس که تازه دوس شدن یا در حد چته فعلا یا دوره اشنایین.

البته ما که قاطی مرغا شدیم کسیو نداریم ولی دو سه تا از بچه ها چند تا دوس پسر داشتن چنین کاریو کردن .

از این کارا بکنید پارتنرا دوس دارن . حس عجیبیه ، کات کردن بعدشو میگم .

با شناختی که من از شما پخمه ها دارم (خواننده های وب خودمن دوس دارم توهین کنم داداچ) از اینایی هستید که چند سال با یه نفر هستن و طرف تا اندازه ی سوراخ مقعد پسر بزرگه اصغر سگ سیبیل بقال سر کوچه رو میدونه چه برسه به اسم کوچیکتون :/


پ.ن:

همینقدر تباه... :/ **مسکن خورده بودم و داشتم جون میدادم از درد که یهو دیدم هشت ها پی ام از دوستم برام اومده . بازش کردم و دیدم انقدر با ذوق و شوق پیام ها رو فرستاده و دلم نیومد جوابشو نداده از درد به خودم بپیچم . با همون حال نگون بخت و انگشت اشاره ای لرزان و با کمک انگشت فا**ک چند تا حمله ی مثبت و انرژای زا واسش فرستادم ته تمه ی انرژی ای هم که داشتم رفت.