ینی عاشق اینایی هستم که ازدواج کردن دوس پسر دارن :))

دلیلشونم خیلی جالبه !! "س*ک*س" :)) 

میگم خب برو بهش بگو شاید اونم همین حسو داره .

میگه روم نمیشه :/

خب بگید دوس داریم لاشی باشیم دیگه چرا حرفای شاخ دار میزنید ؟!