عامو در پی بدشانسی های مکرر ما رو بردن اتاق عمل و الان چهار روزه که من افقی افتادم روی تخت .

گفتن هیچ وسیله ی ارتباطی نداشته باشه :/ 

دیگه انقدر بهتون گفتم دعا کنید کم مونده دخیل بیام ببندم به دست و پاتون :))

عاره :/