جمعه ست و هوا گرفته و سرده . دارم یخ میزنم پهلو هام سرده بیحال افتادم و دلم میخواد فقط یه لیوان چای گرم بخورم و گرم شم .