شنبه یکی از بچه ها جشن گرفته اصلا حوصله ی خودشو بقیشونو ندارم خدا کنه کنسل شه . یه سری خاله زنک دور هم جمع شدن پشت سر بقیه حرف میزنن !! 

وای خدا اینو کنسل کنی من تا اخرش نوکرتم هستم .